prawo-jazdy

Prawo jazdy krok po kroku

W dzisiejszych czasach posiadanie samochodu jest taką samą koniecznością, jak telefon, komputer i dostęp do internetu. Niemal w każdym zawodzie wymagane jest prawo jazdy, jeśli nie obowiązkowo to przynajmniej opcjonalnie. Dlatego osoby, które zamierzają osiągnąć sukces na rynku pracy, a jeszcze nie są kierowcami, powinny zdecydować się na kurs prawa jazdy. W tym celu należy udać się do wydziału komunikacji starostwa powiatowego, odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania i wyrobić numer PKK.

Jest to numer Profilu Kandydata na Kierowcę, obowiązkowy od 2013 roku. Otrzymuje się go bezpłatnie, po przedstawieniu aktualnej fotografii i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Wyrobienie numeru PKK nie trwa długo. Odpowiedni dokument otrzymujemy podczas jednej wizyty w urzędzie. Następnym krokiem jest odbycie szkolenia w jednym z ośrodków szkolenia kierowców. Wybierając szkołę jazdy należy kierować się nie tylko ceną kursu, lecz przede wszystkim opinią na temat pracujących w niej instruktorów. Każda szkoła jazdy przeprowadza 30 godzin zajęć teoretycznych, w ramach których uczestnicy poznają przepisy ruchu drogowego i 30 godzin zajęć praktycznych, w czasie których kursanci, pod opieką instruktora jeżdżą po mieście. Po ukończeniu szkolenia odbywa się egzamin wewnętrzny, a po jego pozytywnym zaliczeniu kandydat na kierowcę może udać się do wybranego ośrodka ruchu drogowego na egzamin państwowy. Egzamin, podobnie jak szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na 32 pytania, punktowane od 1 do 3. Łączna suma punktów powinna wynieść co najmniej 68 na 74 możliwych. Utrudnieniem jest limit czasu, którego nie można przekroczyć przy poszczególnych pytaniach. Dopiero po zdanym egzaminie teoretycznym można podchodzić do części praktycznej. Dlatego, jeśli ktoś nie czuje się wystarczająco pewny w teorii, nie powinien planować obydwu egzaminów tego samego dnia. Egzamin praktyczny sprawdza znajomość obsługi samochodu, w tym umiejętność wskazania odpowiednich świateł i płynów eksploatacyjnych pod pokrywą silnika. Ponadto należy wykazać się prawidłową jazdą po łuku, bez zatrzymywania pojazdu, najeżdżania na linie i potrącania pachołków. Wielu zdających ma problemy z ruszaniem na wzniesieniu. Dwie nieudane próby na palcu manewrowym kończą egzamin. Ci, którym się powiedzie, razem z egzaminatorem wyjeżdżają na miasto. Przebieg egzaminu jest rejestrowanych przez kamery. W razie wątpliwości, egzaminowany który otrzymał wynik negatywny, może się odwołać. Po pomyślnym zakończeniu procesu egzaminowania, pora na wyrobienie prawa jazdy. W tym celu należy ponownie udać się do wydziału komunikacji, gdzie po uiszczeniu określonej opłaty dokument zostanie zamówiony. Odbiór gotowego prawa jazdy możliwy jest już po upływie siedmiu dni roboczych.
———
Zdjęcie: Bradley Howard / flickr.com/photos/bradbox/
CC-License: CC-BY

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *